Máte záujem o informácie alebo bezplatnú cenovú ponuku?
+ 421 910 828 888
tien

Mobilné oplotenie – bezpečnosť na stavenisku.

Pre mnohé stavebné firmy, bezpečne pracovať je na prvom mieste. Mobilné ploty v tomto hrajú dôležitú úlohu. Tento článok vysvetľuje, prečo prenájom plotov priamo prispieva k pozitívnej pracovnej klíme na pracovisku. Budeme vysvetľovať rôzne typy mobilného oplotenia, ktoré môžu byť prenajaté. Čo je mobilné oplotenie? Mobilné oplotenie je oceľová konštrukcia na ochranu celej stavby, alebo jej časti, alebo na ovládanie prístupu. Mobilné oplotenie bráni neoprávneným osobám vstupovať na stavenisko a nebezpečné miesta.

Mobilné oplotenie je vyrobené z ťažkých rúr, zváraného pletiva a z hrubých drôtov. Okrem toho sú často vybavené zosilnenými rohmi a vertikálnou centrálnou rúrou, ktorá robí oplotenie ešte odolnejšie. 

Aké typy oplotenia sa dajú požičať?

Ak chcete vytvoriť bezpečné pracovné prostredie, tieto ploty sú často používané podľa kategórie, alebo v kombinácii s ostatnými. Pretože existuje veľa rôznych požiadaviek na stavenisko je logické, že rozsah plotov je rozmanitý. To znamená, že ideálne riešenie oplotenia je možné zostaviť pre každý stavebný projekt. 

Mobilné oplotenie M100 – nízke oplotenie je len 1,2m vysoké, je ľahké a multifunkčné oplotenie, ktoré môže byť použité na miestach s dobrým výhľadom / prehľadom. Napríklad na označenie chodníkov pre chodcov, alebo cyklistov, prípadne na usmernenie davu ľudí. 

Mobilné oplotenie M400 – priehľadné oplotenie je najčastejšie využívané stavebné oplotenie. Často sa však používa aj na  festivaly, rôzne spoločenské a kultúrne podujatia. 

Mobilné oplotenie M800  – plné oplotenie sa využíva hlavne na miestach, kde je dôležité zamedzenie pohľadu na stavenisko, zabezpečenie minimálnej prašnosti do okolia. Využíva sa hlavne v centrách miest, alebo obcí. Tento plot je vždy potrebné zabezpečiť podperami, aby bola zaistená stabilita oplotenia a bezpečnosť osôb. 

Prenájmom týchto mobilných oplotení môžete vytvoriť bezpečné pracovisko pre každý stavebný projekt. Týmto spôsobom môžu zamestnanci nerušene vykonávať svoju prácu a dosiahnuť zabezpečenie objektu proti vstupu neoprávnených osôb a zlodejov. 

Copyright 2024 JF FENCE, s.r.o. všetky práva vyhradené